Brandputten en blusleidingen

Een brandput is een betrouwbare blusvoorziening en gezien de levensduur een goede investering. Aangezien een brandput alleen wordt gebruikt in het geval van een calamiteit, moet men in die situatie kunnen vertrouwen op een juiste werking en voldoende wateropbrengst.

Nieuwe woonwijken en bedrijventerreinen worden in het algemeen niet meer door het waterleidingbedrijf voorzien van leidingen die voldoende debiet geven voor bluswater.

Het komt daarom steeds vaker voor dat - in geval van waterschaarste - gemeenten en bedrijven verzocht worden zelf voor een vervangende blusvoorziening te zorgen in de vorm van een brandput. Vanuit de Waterwet en milieuwetgeving, maar ook uit sociaal oogpunt, wordt tevens steeds meer de eis gesteld hiervoor geen drinkwater te gebruiken.

Onze jarenlange ervaring, gecertificeerde boormeesters, modern materieel en zorgvuldige werkwijze staan garant voor kwaliteit en duurzaamheid.

offerte aanvragen

Brandputten | Wilkon Brandputten | Wilkon Brandputten | Wilkon Brandputten | Wilkon