Onze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn tijdelijke bestanden op uw computer waarin informatie wordt opgeslagen voor gebruik op onze site, zoals uw inloggegevens, uw zoekcriteria en favorieten. Als u cookies in uw browser hebt uitgeschakeld kunt u niet van deze toepassingen op onze site gebruik maken.

Waar gebruiken wij cookies voor?

Om goed in staat te zijn de website aan uw/jouw wensen en interesses aan te passen, maken wij gebruik van meet cookies. Deze cookies stellen ons in staat te kijken welke pagina’s problemen opleveren of juist interessant voor u/jou zijn. Deze gegevens zijn voor ons van belang om voor u/jou een prettige website ervaring te blijven ontwikkelen. Het meten van deze cookies doen wij met behulp van Google Analytics.

In uw/je internetbrowser kun(t) u/je altijd cookies verwijderen en ook instellen of u/je cookies wilt accepteren. Hoe u/je dit kunt instellen, kun(t) u/je het beste via het help-menu in uw/je browser vinden.