Bij Wilkon respecteren wij uw/jouw privacy en gaan we zorgvuldig en vertrouwelijk met uw/je persoonsgegevens om. In dit document vind u/je meer informatie over welke gegevens wij precies verzamelen en waarom wij dit doen. We voldoen hiermee aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming die per 25-05-2018 van kracht is. Door gebruik te maken van onze website geef(t) u/je aan ons privacybeleid te accepteren.

 

Artikel 1: Bedrijfsgegevens Wilkon

Hieronder vind je de volledige informatie van Wilkon:

Naam: Wilkon
Adres: Ledderweg 48, 8161 SX Epe
Website: https://www.wilkon.nl
E-mail: info@wilkon.nl
Telefoon: 0031 (0)578 70 10 68
KvK-nummer: 66882680
BTW-nummer: NL8567.38.840.B01

 

Artikel 2: Welke gegevens worden op ons portal verzameld en verwerkt en waarom?

Telkens wanneer u/jij gebruik maakt van onze website, verzamelen wij persoonsgegevens van u/je. Dit gaat om gegevens die u/je zelf opgeeft, zoals bedrijfsnaam, naam, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer, maar ook om gegevens die automatisch worden verzameld, zoals cookies.

Wij verzamelen deze gegevens omwille van diverse redenen:

 • Omdat wij onze bedrijfsactiviteiten zonder verschillende van deze gegevens niet of nauwelijks kunnen uitvoeren;
 • omdat we u/je zonder deze gegevens minder goed van dienst kunnen zijn;
 • en omdat we hiermee voor een betere gebruikerservaring kunnen zorgen.

Deze grondslag om persoonsgegevens te verzamelen wordt ook wel ‘gerechtvaardigd belang’ genoemd. Het doel van deze vorm van verwerking van persoonsgegevens is het voor u/jou mogelijk maken om gebruik te maken van de website van Wilkon. Denk hierbij aan het aanvragen van een offerte of het ontvangen van nieuwsbrieven.

Wilkon verzamelt twee soorten gegevens: persoonsgegevens en anonieme gegevens. Op basis van persoonsgegevens kan uw/jouw identiteit worden herleid. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een voor- en achternaam, adresgegevens, leeftijd, telefoonnummer en e-mailadres. Als u/je gebruik maakt van onze website www.wilkon.nl wordt er gebruik gemaakt van cookies en van vergelijkbare technieken.

Meer informatie over het gebruik van verzamelde cookies vind je hier:

https://www.wilkon.nl/nl/cookies

 Wilkon verzamelt en verwerkt onder meer de volgende (persoons)gegevens van u/je:

 • Bedrijfsnaam, voor- en achternaam: in verband met de vindbaarheid van een offerte aanvraag of opdracht, een juiste aanhef in de communicatie naar de betrokkene en de mogelijkheid om situaties van wanbetaling over te dragen aan een incassobureau.
 • E-mailadres: voor het versturen van een offerte, factuur of andere e-mail met mogelijkheid tot betalen of voor het versturen van nieuwsbrieven indien de betrokkene zich hiervoor zelf heeft aangemeld.
 • Adres, postcode, woonplaats en land: in verband met het verzenden van schriftelijke communicatie  =en de mogelijkheid om situaties van wanbetaling over te dragen aan een incassobureau.
 • Telefoonnummer: in verband met het door kunnen geven van informatie, zoals wijzigingen in gemaakte opdrachten.
 • Cookies: om de gebruikerservaring op de website te kunnen verbeteren, campagnes te kunnen optimaliseren en gepersonaliseerde marketing uitingen buiten de website om te kunnen creëren.

Zonder deze gegevens is het niet mogelijk een offerte te maken of om u/je in te schrijven voor onze nieuwsbrief via Wilkon. Bovenstaande persoonsgegevens worden gevraagd op het moment van maken van de offerte aanvraag, het inschrijven voor de nieuwsbrief. Hierdoor kan de betrokkene redelijkerwijs dus verwachten dat zijn/haar persoonsgegevens ook voor deze specifieke doelen gebruikt worden.

Om transparant te communiceren omtrent het verzamelen van persoonsgegevens vind u/je onze Privacy Policy terug op elke plek waar wij online jouw gegevens verzamelen:

 • Website
 • Inschrijven voor de nieuwsbrief

Cookies worden opgeslagen gedurende de volledige tijd dat u/je surft op pagina’s van www.wilkon.nl.

De gegevens zoals hierboven vermeld, worden in het geval van het maken van een opdracht na ontvangst maximaal 7 jaar bewaard. Deze termijn is bepaald in verband met verplichtingen naar verzekeraars en naar de belastingdienst toe. Overige opgeslagen gegevens bewaren we in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.

We maken gebruik van de leadgeneratieservice van Leadinfo B.V., Rotterdam, Nederland. De tool herkent bedrijfsbezoeken op onze website op basis van IP-adressen en toont ons openbaar beschikbare informatie, zoals bedrijfsnamen of adressen. Bovendien plaatst Leadinfo twee first-party cookies, om het gebruikersgedrag op onze website te evalueren en verwerkt de tool domeinen uit formulierinvoeringen (bijv. "Leadinfo.com") om IP-adressen met bedrijven te correleren en diensten te verbeteren. Meer informatie is beschikbaar op www.leadinfo.com. Op deze pagina: https://www.leadinfo.com/en/opt-out heb je een opt- out-optie. Bij een opt-out worden uw gegevens niet langer door Leadinfo geregistreerd.

 

Artikel 3. Gebruik van (persoons)gegevens door derden

Wij gaan vertrouwelijk om met uw/jouw persoonsgegevens. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketingdoeleinden van deze partijen. Verder zullen wij de door u/jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet mogen of moeten. Wij maken gebruik van de softwarepakketten van Google en Mailchimp e-mail marketing.

 

Artikel 4. Hoe beschermt Wilkon uw/jouw persoonlijke informatie?

Wilkon neemt te allen tijde passende technische en organisatorische maatregelen om uw/je (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerken. Uw/je gegevens worden dan ook altijd op de best mogelijke manier beschermd en vertrouwelijk behandeld. Alle systemen waarin (gevoelige) persoonsgegevens worden verwerkt, zijn voorzien van antivirussoftware en de laatste beveiligingsgerelateerde patches van alle andere belangrijke software, zoals uitgegeven door de leveranciers van deze software. Wilkon maakt daarnaast gebruik van beveiligde verbindingen (SSL), waarmee alle informatie tussen u en de website wordt afgeschermd.

 

Artikel 5. Wat zijn uw/jouw rechten ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens?

Als gebruiker van ons platform heb(heeft) u/je diverse rechten wat betreft de persoonsgegevens die door Wilkon verzameld worden:

 • Recht op inzage: wanneer u/je een overzicht wilt hebben van de persoonsgegevens die wij van u/jou hebben opgeslagen, zijn wij verplicht deze gegevens aan u/je te verschaffen. Voor inzage in uw/je opgeslagen gegevens kun(t) u/je schriftelijk contact met ons opnemen via ons post- of e-mailadres. Vergeet hierbij niet een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Het recht op inzage hangt samen met het recht op dataportabiliteit. Dit houdt in dat u/je de gegevens die wij van u/jou hebben opgeslagen bij ons (digitaal en schriftelijk) kunt opvragen en u/je deze gegevens indien gewenst gemakkelijk aan een andere partij kunt doorgeven.
 • Recht op correctie en verwijdering: wens(t) u/je de gegevens die wij van u/je hebben opgeslagen te wijzigen of te verwijderen, dan zijn wij verplicht hieraan gehoor te geven. Ook voor het aanpassen en/of verwijderen van uw/je opgeslagen gegevens kun(t) u/je schriftelijk contact met ons opnemen via ons post- of e-mailadres. Vergeet hierbij niet een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Wilkon zal derde partijen op de hoogte brengen van de gewijzigde en/of verwijderde persoonsgegevens. Wilkon hoeft hier niet aan te voldoen indien dit onmogelijk is of wanneer dit een onevenredige inspanning kost.

 Als gebruiker van onze website heb(t) u/je te allen tijde recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw/jouw persoonsgegevens op onze website. Wilkon zal indien gewenst door de betrokkene de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens staken, tenzij Wilkon dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Mocht u er desondanks toch niet samen met Wilkon uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Artikel 6. Wijzigingen

Wij kunnen dit privacybeleid te allen tijde aanpassen en raden u/je aan zo nu en dan deze pagina te bezoeken, zodat u/je op de hoogte bent van de manier waarop wij persoonsgegevens verzamelen. Eventuele wijzigingen zullen wij hier publiceren en in voorkomend geval zul(t) u/je hier per e-mail van op de hoogte worden gesteld. Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op dinsdag 25 mei 2018.

 

 

Artikel 7. Contact

Voor eventuele vragen en/of opmerkingen over het privacybeleid van Wilkon kun(t) u/je natuurlijk contact met ons opnemen. Dit is mogelijk op de volgende manieren:

- Per e-mail: info@wilkon.nl
- Per telefoon: 0031 (0)578 70 10 68
- Per post: Ledderweg 48, 8161 SX, Epe

Opgemaakt te Epe, 25-05-2018