header-projeceten-technischedienstverlening

Dierenpark Amersfoort

Omlegging water, gas en persriool Dierenpark Amersfoort

Bij Dierenpark Amersfoort hebben wij het water, gas en persriool omgelegd. Dit om zo een parkeerplaats te realiseren. Met een paar dagen voorbereiding hebben wij de laatste dag 21 uur non-stop gewerkt. Zo hebben wij de overlast tot het minimum kunnen beperken.

Offerte aanvragen